7-UCZUĆ-PLAKAT-OFICJALNY-972x1400

7 uczuć

Adaś Miauczyński powraca na ekrany, ale powrót dokonuje się również w nim samym. Powraca do swojego dzieciństwa, aby tam odnaleźć język na wyrażanie uczuć, których nie potrafi wyartykułować jako dorosły człowiek. W swoim najnowszym filmie Marek Koterski zwraca uwagę nie tylko na to, czego nie potrafimy mówić jako dorośli ludzie, ale również na to, co mówimy i jak bardzo nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji płynących za tym. I co najważniejsze – to, że jest się dzieckiem, nie znaczy, że nie rozumie się słów i emocji, do których przynależność przypisują sobie dorośli.