“Malowanie światłem”

|||::
Park Rady Europy

Gdynia