Jarosław Stypa

Jorsław Stypa

Jarosław Stypa- II reżyser, absolwent wydziałów Filologii Polskiej oraz Reżyserii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od lat pracuje razem z Maciejem Pieprzycą. Brał udział w tworzeniu takich filmów reżysera, jak: „Chce się żyć”, „Drzazgi”, ”Pokolenie 20000”, “Padnij” oraz „Jestem mordercą”
Współpracował także przy takich produkcjach jak: „Obława” Marcin Krzyształowicza, „Kret” Rafaela Lewandowskiego czy „Farba” i „Szczęście świata” Michała Rosy.
Towarzyszył „Jestem mordercą” w trasie na południe Polski. Był naszym przewodnikiem po Śląsku i katowickich lokacjach z filmów Macieja Pieprzycy. Jako doświadczony filmowiec, posiadający rozległą wiedzę, opowiadał o kinie zarówno od strony artystycznej, merytorycznej, jak i technicznej.

Jarosław Stypa

w trasie z Polską Światłoczułą